Månadsmöte 21 mars 2019 i Hössna

Månadsmöte med SPF Seniorerna i Hössna Bygdegård den 21 mars 2019

Mötets öppnande Roger Boström hälsade hela 41 medlemmar och vårgäst Hans Palmqvist från Möne hjärtligt välkomna.

Hans Palmquist fick inleda mötet med sin reseberättelse från Sydamerika. Han hade med sin familj beslutat sig att göra en större resa till Argentina. Då Hans har ett mycket stort intresse för koavel hade de beslutat att besöka en större gård på pampas hela 8 timmars bilväg in i.landet. Där driver Elisabet Avendano tillsammans med en av sina 3 söner en mjölkgård med 250 kor med avel av SRB. Vi fick med inlevelse ta del av deras från oss annorlunda liv med stor användning av Roundup, genmodifiering , antibiotika och klorerat vatten. De drack regnvatten. Allt som vi i Sverige försöker undvika! Resan avlutades med en rundresa i Sydamerika.

Föregående protokoll Protokollet från årsmötet i Gullered den 22 februari lästes upp

och lades till handlingarna.

Rapporter a. Roger Boström redogjorde för mötet med "kommunalrådet för för äldrefrågor. Där rapporterades att nya Ekero skall innehålla 50 lägenheter. Troligen i 2 våningar trots protester. Vidare skall en stängd avdelning renoveras och öppnas för att tillgodose vårdbehovet i kommunen. Förslag har även lagts att man skall vid t.ex. 85 års ålder kunna beställa hemtjänt utan föregående utredning.

b. Distriktsstämman den april representeras av Roger Boström och

Lars-Olov Lindgren.

c. Efter stämman blir det final med Hjärnkoll. d. Trädgårdsmässa blir det den 29-31 mars på Åhaga. Där finns SPF-medlemmar från Borås.

Folkhälsovård a. Bowling på onsdagar kl. 15.30 pågår till och med den 10 april. Därefter spelar vi boule på onsdagar.

b. Det kommer att planers promenader på tisdgar c. Ola delar ut motionskort efter mötet d. Hälsokonferens i Rångedala blir det den 12 april.

5. Övriga frågor Gerhard Wichers återkommer vid nästa möte om ev. fortsättning . av ev. studiecirkel. Kvar från förra året är en studieresa till Kölingared.

Kommande möten a. 25 april i Liared . Bankjurist Elin Ingvarsson från Sparbankenredogör för bl.a. framtidsfullmakt

b. 25 maj går vi på tipspromenad i Strängsered

6. Avslutning Efter kaffe, makor, kaka, och lotterier tackade vi" Hössnaborna" för bra arrangemang. Roger Boström förklarade mötet avslutat och vi sjöng nationalsången. .