Kyrkoresa 2022-05-15

SPF Seniorerna Östra Kind har varit på kyrkoresa i egna bilar till Stengårdshults vackra kyrka. Tjänstgörande präst var Agneta Helge. Dagens texter handlade om att växa i tron. I sin predikan nämnde hon om vinstocken som är Jesus och grenarna de tolv lärjungarna och sedan växer grenarna mer och mer för varje generation och vi är långt ut från stammen.

Efter gudstjänsten serverades gott kyrkofika i församlingshemmet. Där finns bland annat en tavla som Karin Maltesson Virvhult vävt, föreställande socknen runt Stengårdshults by. Mycket vacker tavla som är sevärd.

Karin Johansson hade en mycket intressant guidning i kyrkan.

Den gamla kyrkan brann domsöndagen år 1907. Man lyckades rädda en del inventarier från att brinna inne bland annat predikstolen från år 1720, en gammal mässhake från år 1665 och en madonnaskulptur från tidigt 1200-tal. m.m..

Den nya kyrkan är en träkyrka uppförd 1910 – 1912. Virket till kyrkan skänktes av skogsägare i socknen.

Den är ritad av slottsarkitekt Torben Gruth, som även ritat Solliden och Stockholms Stadion. Kyrkan är målad helt i vitt.

Altartavlan är skänkt och målad av Gerda Höglund år 1924, med motiv av Kristi förklaring.

Laila Andersson