Månadsmöte 2022-05-18

  • Peter Björding
  • Peter Björding

Månadsmötet i Dalstorps församlingshem besöktes av Peter Björding, som hade ett intressant väl genomfört program" Vart är vi på väg?" Det var lagtävlan bordsvis. Han hade ledtrådar och visade bilder för varje ort och sedan fyllde laget i orten på den poäng som de löste det på. Ibland blev det helt fel och då blev det ingen poäng. Han hade också några musikquiss med orter. Det var lättare att lösa.

Ordförande Börje Svensson informerade om kommande aktiviteter och resor till hösten och önskade alla en trevlig sommar. Mötet avslutades med nationalsången.