Månadsmöte november 2021

Information om testamente, framtidsfullmakter mm

  • Juristen Annika Johansson
  • Annika Lidh Sparbanken
  • Medlemsmötet i Ljungsarp
  • Juristen Annika Johansson
  • Annika Lidh Sparbanken
  • Medlemsmötet i Ljungsarp

SPF Seniorerna Östra Kind har äntligen vågat sig på ett månadsmöte, vilket hölls i Ljungsarps bygdegård den 10 november. Annika Johansson, jurist och Annika Lidh från Sparbanken i Tranemo talade om vikten av att ha skrivit testamente och framtidsfullmakter samt om banksäkerhet. Det var ett efterlängtat möte med många deltagare. Lokalen var fullsatt. De närvarande lyssnade noga och frågorna var många när föredragshållarna sagt sitt. Det var mycket nyttig information vi fick och många gick nog hem för att fundera över denna viktiga information.

Sedan övergick mötet i avtackning av föredraghållande, gott fika och avslutning med vår nationalsång.