Årsmöte 2021

Årsmöte i Bygdegården i Dalstorp 2021-09-15.

SPF Seniorerna Östra Kind hade årsmöte i Dalstorps bygdegård den 15 september 2021 med ett 60-tal närvarande.

Mötet började med parentation över de tretton medlemmar som avlidit under 2020 med ljuständning för de avlidna varefter lästes en dikt och därefter påbjöds det en tyst minut med efterföljande psalmsång.

Årsmötesförhandlingarna vidtogs härefter. De tre som lämnat sitt uppdrag avtackades med vackra blommor varefter Åke Sjögren underhöll med fin dragspelsmusik och en berättelse från år 2000, på kindbo-dialekt. Så tog ordföranden till orda och tackade de församlade för att de närvarit vid årsmötesförhandlingarna.

Härefter blev det vinstutdelning i motionstävlingen, tipspromenaden samt biltipsrundan. Sedan bjöds det på kaffe med smörgås och hembakad kaka. Sedan följde dragspelsmusik och sång av Åke Sjögren varefter det blev lottdragning med många fina vinster. Mötet avslutades på traditionellt sätt med att de närvarande sjöng vår nationalsång.