SPF-mötet i Nittorp

SPF Seniorerna Östra Kind träffades i Lillsjön, Nittorp den 3 april.

  • Eberhard Riese berättar om sin bakgrund
  • Eberhard Riese och Åse Sohlberg underhåller
  • Intresserade medlemmar lyssnade till musiken
  • Eberhard Riese berättar om sin bakgrund
  • Eberhard Riese och Åse Sohlberg underhåller
  • Intresserade medlemmar lyssnade till musiken

SPF Seniorerna Östra Kind träffades i Lillsjön, Nittorp den 3 april. Det var nästan 70 personer som kom och lyssnade på Eberhard Riese och Åse Sohlberg, när de spelade på lite olika instrument, mest fiol och gitarr. Eberhard berättade att han påträffade duktiga musiker och hade önskan om att få arbeta i Sverige, fast jobb fanns inte. Så han arbetade vidare som musiklärare i Frankfurt-trakten. På en internationell musikledarträff i Tyskland påträffade han Sune Karlsson från Tranemo Musikskola. Sune sökte just då en fiollärare med orkesterledning, då blev drömmen verklighet. Eberhard fick jobbet i Tranemo, detta hände för ungefär 40 år sedan.

Sedan åt vi goda smörgåsar och hembakade kakor till gott kaffe. Samvaron avslutades med att vår ordförande, Ronny Edgren, tackade Everhard och Åse samt hjälpredorna från Nittorp som ordnat det så fint. Alla blev stormförtjusta i Eberhards och Åses musicerande och Åses hund Trulls, som gjorde diverse konster för oss. Eberhard sjöng "vad tar Ni för valpen ..." och hunden svarade med två skall till allas förtjusning.

Träffen fortsatte med lotteri och avslutades med vår nationalsång.