SPF på hemlig resa 28/8 2019

På den hemliga resan blev det ett besök på Svedbergs,där Mikael Ståhl gav fakta om företaget, sedan var det en guidning i fabriken, som är på 24 000 kvadratmeter. Efter vandringen bjöds på kaffe och bulle.Besöket avslutades med en film om Svedbergs historia. Nästa anhalt var på Nordebro Trädgård hos Pia och Kent Haglund. Efter 13 års arbete, kan man inte förstå, att det från början var ett kalhygge.Där finns alla slags grönsaker, kryddgård och mycket mera. De har försäljning av sina närodlade grönsaker.Här serverades hemgjord vinbärsglass. Den satt fint i åskvärmen.