Månadsträff februari 2022

Årsmöte. Anders Källgård förklarar "Varför älskar vi öar?"