Resa till Tjolöholms slott 12/11

Anmälan till Egon Svensson 070-7616313, eller egon.svensson38@hotmail.com  Senast 14/10.