Konstföreläsningar hösten 2021

Här är datum för konstföreläsningarna på församlingshemmet Skene hösten 2021

  • 15/9
  • 6/10
  • 20/10
  • 3/11  OBS i Kinnaborgssalen Kinna
  • 17/11
  • 1/12