Korsordscirkeln "Svenska Språket"

Cirkeln återstartar den 7 oktober kl 10.00 i biblioteket. Ledare Ingela Norström-Nordin 070-624 34 36. Cirkeln pågår normalt varannan vecka. Välkomna!