SPF-kören återstartar

Måndagen den 27 september kl 14 börjar vi med sångövningarna. Som tidigare leder Gun Svensson oss i Önevalla församlingshem. Varje måndag varannan vecka (ojämna veckor) övas det flitigt. Vi är ca 15 personer och välkomnar förstås alla tidigare och alla nya som vill sjunga med oss! Det är inte bara sång vi ägnar oss åt utan en fikapaus måste det också vara - medtag egen fika. VÄLKOMNA!