Info från RPR-möte

Här kan ni läsa vad som har avhandlats på Västra Götalandsregionens möte med regionala pensionärsrådet där bl.a. SPF har deltagit. Det finns punkter om administrationens kostnader, "God och nära vård", bussresor, hjälpmedel mm mm.