Digitalhjälpen – vägledning och tips för att förstå och använda digitala tjänster och verktyg

På uppdrag av regeringen har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en webbplats som ska ge hjälp att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser.

Digitalhjälpen

För att stötta äldre som är isolerade och inte har någon digital vana samt har begränsad eller ingen tillgång till anhörigas stöd kommer en informationskampanj genomföras i början av 2021. Kampanjen handlar om att via icke-digitala kanaler, exempelvis tidningsannonser och postutskick, sprida information om var man kan vända sig för att få hjälp med att lära sig digitala tjänster.

SPF Seniorerna är delaktiga i arbetet med Digitalhjälpen i en referensgrupp som är knuten till arbetet. Arbetet i PTS´ regeringsuppdrag pågår fram till den 31 mars 2021 då uppdraget ska redovisas till regeringen.