Kaffeansvariga 2019 - 2020

Ansvariga för kaffe, dopp och lotteri vid månadsträffar.

LISTA PÅ GRUPPER SOM ORDNAR KAFFE, DOPP OCH LOTTERIER VID SPF SENIORERNAS TRÄFFAR 2019 OCH FEBRUARI 2020.

GRUPP 2
( Onsdagen den 6 mars) Kerstin Andersson, Marianne Nyman, Britt Wallgren. Lars Svensson

Grupp 3
( Onsdagen den 3 april.) Bengt Asp, Lisbeth och Kent Jansson, Ann-Britt och Erik Andersson Monica och Arne Hermansson.

Grupp 4
(Onsdagen den 8 maj) Hällstadsgruppen Grillparty (Torsdagen den 23maj) Alf Gustavsson, Lilian Johansson, Maj-Britt och Olof Larsson, Karl-Olof Tiberg och Styrelsen.

Grupp 5
(Onsdagen den 4 sept.) Gunilla Hagström, Marianne Magnusson, Lisbeth och Eddy Persson Vi söker efter 2 personer till denna grupp.

Grupp 6
(Onsdagen den 2 oktober) Siv Samuelsson, Ingegerd Larsson, Gunnel Johansson, Christina Andersson och Anita Johansson

Grupp 7
(Onsdagen den 6 november.) Doris Jupén, Ulla-Britt Jupén, Birgit Gustavsson, Håkan Jupén, Ingrid Söderberg

Grupp 1
(februari 2020) Barbro Almgren, Kennet Nilsson, Laila och Lars-Gunnar Ryström och Eva Sandström.