Månadsträff 4 maj

Referat från månadsmöte 4 maj.
Gökarna från Motala höll i gång med allsång och historier vid månadsmötet i maj.