Reportage från månadsmötet

Månadsmöte oktober.Det var det första fysiska mötet sedan februari 2019.