Årsmöte 2021

Årsmötet genomförs enligt Per Capsulam, vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till alla årsmöteshandlingar på e-post för Er som har mail, övriga får handlingarna hemskickade per brev.

KALLELSE

Till kallese årsmöte med SPF Seniorerna Hökerum

Handlingar till årsmötet 2021

Årsmötet genomförs enligt Per Capsulam, vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till alla årsmöteshandlingar på e-post för Er som har mail, övriga får handlingarna hemskickade per brev.

Det finns även med ett protokoll där styrelsen lämnar förslag till beslut på samtliga punkter på dagordningen.

Ni granskar förslagen och har Ni annat förslag till beslut på någon punkt, så mailar Ni detta till asp.bengt@telia.com eller per brev till Bengt Asp, Järnvägstorget 4B, 523 30 Ulricehamn senast den 25 maj.

Om det kommer in motförslag så kommer dessa att skickas ut för att prövas om det finns majoritet för dessa.

Anledningen till att vi genomför årsmötet enligt Per Capsulam är att vi sannolikt inte kan ha ett fysiskt årsmöte, på grund av Coronapandemin, förrän till hösten och det anser styrelsen blir för sent.

Vi får hoppas att vaccinationen mot Covid 19 gör att vi till hösten kan vara i full gång med vår verksamhet. Vi känner nu alla ett behov av att kunna umgås och prata med både gamla och nya vänner.

Ulricehamn maj 2021 Styrelsen

Handlingar till årsmötet 2021