Årsmöte 2021

Årsmötet som var planerat att hållas i febr. måste flyttas till v18 i maj istället. Vi får återkomma om detta på hemsidan och via mail.