Inställt i höst

Information om höstens aktiviteter i SPF-Hökerum.

Med anledning av den ovisshet som finns kring corona-virusets spridning har föreningens styrelse av respekt för situationen och av hänsyn till
många medlemmars oro beslutat att ställa in alla höstens aktiviteter.

Det är därför viktigt att du följer informationen på vår hemsida
om det sker några förändringar eller ny aktivitet.
Där ser du vilka aktiviteter som är i gång.

Kontakta Bengt Asp om du har frågor
Telefon: 0321-52002
E-post: asp.bengt@telia.com

Om du har E-post: får du snabbare information vad som
händer i föreningen.
Har du ny E-postadress eller ändrad E-postadress
mejla Bengt Asp. E-post: asp.bengt@telia.com