Ordförande informerar

SPF Seniorerna Hökerum har beslutat att ställa in vårens månadsträffar. Även grillfesten hos Alf i Härna är inställd.