Teater / Revyer / Konserter

Teaterombud Gudrun Lundh och Laila Ryström

Ombudet får regelbunden information om vad som händer på teatern.
Får reklammaterial som sprids vidare till SPF-Hökerums medlemmar.

Ombud är en viktig del i arbetet med att nå publiken med föreställningar och gör ett stort och värdefullt arbete.

Har ni ideer om Teater / Revyer / Konserter som ni vill se 

Gudrun Lundh  Mob: 0703 20 51 24   Epost: gudrun.lundh@spray.se
Laila Ryström Mob 070-627 30 44