Mattcurling 2017 den 26 april

Mattcurlingavslutning med SPF Hökerum
Vårens vinst över Rångedala onsdagen den 26 april
Resultat:
Rångedala 32/111
Hökerum 36/130