Boule

Nu spelar vi Boule vid Klockargården, måndagar mellan klockan 10-11.30. Medtag egen fika.