Bangolfen 2022 resultatet

Här kommer resultatet från Bangolfen.  Vi spelar bangolf varje torsdag i Boråshallen kl 14.00.