Pensionärsrådet

Lokalt pensionärsråd, Vård- och äldrenämnden Borås

Pensionärsråd
Vård- och äldrenämnden

Onsdag den 16 februari 2022 senaste

Deltagare från SPF Agneta Nero Andersson,  Bernt Andersson 

Alla protokoll finns här.