Mötesreferat 2021

Här redovisas referat från månadsmötena. Referat från det senaste mötet ligger först! Om Du har tagit bilder vid mötet får Du gärna skicka dem till mig antingen via e-post leif.033248935@telia.com eller via mms till 070 524 89 35. Använd gärna liggande format!

Månadsmötet 5 oktober 2021:

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft månadsträff på Ribbingsgården. Ordföranden Ann-Christin Johansson hälsade 80-talet nya och tidigare medlemmar välkomna och uttryckte sin glädje över att så många hade anammat inbjudan. En lottad bordsplacering initierade nya kontakter och vänner. En nyligen genomförd medlemsenkät med mycket ros men också lite ris redovisades. Ordföranden påminde om föreningens stundande 80-årsjubileum och väntade på flera anmälningar om deltagande. Dagens underhållning var ett sång- och musikprogram av och med Sabina Henriksson och Örjan Hill. Åhörarna bjöds på ett varierat program med en handfull, mest kända, melodier under temat ”Från vals till boogie-woogie”. Flera melodier inbjöd till allsång och stämningen var hög. Efter den sedvanliga kaffestunden redovisades kommande programpunkter bl a klubbkväll på Lindri den 20 oktober. Lotteridragning avslutade sammankomsten.
Bertil Melin

Månadsmötet 7 september 2021:

SPF Seniorerna Borås 3:an har efter ett långt pandemiuppehåll återstartat verksamheten och den första månadsträffen har ägt rum. Ordförande Ann-Christin Johansson hälsade nya och gamla medlemmar och dagens underhållare, Kurt och Douglas, välkomna till Ribbingsgården. Vi alla närvarande gladdes åt att åter få träffas under ganska normala förhållanden. Efter en kortare information om kommande programpunkter och resultatet av en begränsad medlemsenkät var det dags för musikanterna. Vi bjöds på en varierad samling av mestadels kända melodier, proffsigt och medryckande framfört med suveränt gitarrspel. Åhörarna njöt och sjöng med. Framförandet avslutades med den stämningsfulla hymnen "Må din väg gå dig till mötes". Duon avtackades med varma applåder. Därefter intogs det dukade kaffebordet och efter den sedvanliga lottdragningen avslutade ordföranden mötet och hälsade alla välkomna till nästa träff.

Bertil Melin