”Min Trygghet i Borås, polisens roll förr och nu”

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft sin månadsträff.

Ordföranden Ann-Christin Johansson hälsade ett 85-tal medlemmar välkomna.

Tisdag den 1 mars 2022 kl. 14.00 -17.00
på Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32, Borås
 
Entré 60 kr
Servering av kaffe och semla då vi firar Fettisdagen.

Inledningsvis hölls parentation för avlidna medlemmar.
Ett ljus tändes, Eva Andersson läste dikt och finstämd inspelad körmusik
avslutade den högtidliga stunden.

Eftermiddagens gäst var kommunpolisen i Borås, den välkände Nadim Ghazale. Han berättade om kommunpolisens arbete, som i huvudsak är brottsförebyggande. Med hjälp av trygghetsmätningar, brottsstatistik, befolkningsstruktur skapas en bild av hur områden i kommunen mår i olika hänseenden.
Han berörde kriminellas påverkan på samhället, den pågående hatkampanjen mot socialtjänsten, kulturkrockar i kontakten med invandrare. Han påpekade  det brottsförebyggande tänket i stadsplaneringen och integrationens betydelse.

Med varma applåder tackade åhörarna för den intressanta föreläsningen.

Lotteridragning avslutade månadsträffen.


Text Bertil Melin