Årsmöte 22 februari 2022

Månadsträff/årsmöte!Tisdag den 22 feb 2022 kl. 14.00 -17.00 på Ribbingsgården

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft sitt årsmöte på Ribbingsgården.

Ordföranden Ann.Christin Johansson hälsade ett 65-tal medlemmar välkomna.

Efter de inledande orden förklarade hon årsmötet öppnat. Till ordförande och sekreterare för förhandlingarna utsågs Lars Lyborg och Kent Gustavsson.

Föreningens styrelse för innevarande verksamhetsår fick följande sammansättning: Ann-Christin Johansson, ordförande, Kent Gustavsson, Jerry Ekstrand, Britt-Marie Ekholm, Gerd Nilsson, Eva Andersson, Marie-Louise Andersson, Arne Anderdahl och Lars Lyborg.
Efter förhandlingarna serverades kaffe och därefter vidtog dagens underhållning.
Peter Björding, Svenljunga, bjöd på en musiklek “Så kan det låta”, en lagtävling där olika intron spelades upp och lagen skulle namnge låtarnas titel. Snabbast vinner. I de flesta fall var snabbheten enastående och det var inte många takter som krävdes innan rätt svar kunde lämnas.

Trevligt, underhållande och engagerande. Den sedvanliga lottdragningen avslutade sammankomsten.
Föreningen bjuder på räksnitt och skinksnitt till kaffet.

Text Bertil Melin