Protokoll från Pensionärsråden

Här publiceras anteckningar, protokoll och handlingar från de regionala och kommunala pensionärsråden i Borås där bl a SPF Seniorerna Borås 3:an finns representerad. De senaste protokollen placeras alltid överst i listan nedan!

2021-09-02 Centrala pensionärsrådet

2021-06-01 Lokala pensionärsrådet för pensionärs- och funktionshinderrådet

2021-05-31 Protokoll från lokala pensionärsrådet för Vård- och äldrenämnden

2021-03-02 Inbjudan till Rättighetsmånad

2021-03-02 Protokoll från lokala pensionärs- och funktionshinderrådet

2021-02-02 Protokoll från lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden

2020-12-01 Protokoll från lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden

2020-11-17 Protokoll från Centrala Pensionärsrådet

2020-11-17 Anteckningar från Medborgardialog äldre HSNS

Protokoll från lokala pensionärs- och funktionshindersrådet 2020-11-22

Protokoll från regionala pensionärsrådet 2020-09-25

Protokoll från lokala pensionärs- och funktionshindersrådet 2020-09-22

Effekter av coronoviruset - fokus på åldersgruppen 70 år och äldre

Protokoll från lokala penisonärsrådet 2020-08-25

Protokoll från lokala pensionärs- och funktionshindersrådet 2020-02-18

Protokoll från lokala pensionärsrådet för vård- och äldrenämnden 2020-02-05

Protokoll från centrala pensionärsråden 2020-01-30

Protokoll från regionala pensionärsråden 2020-01-24

Protokoll från pensionärsrådet 2019-05-28

Protokoll från centrala pensionärsrådet 2019-02-19

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2019-02-25

Protokoll från centrala pensionärsrådet 2018-12-12

Protokoll från lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden 2018-11-19

Protokoll från centrala pensionärsrådet 2018-10-03

Protokoll från lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden 2018-09-24

Protokoll från centrala pensionärsrådet 2018-05-22

Protokoll från lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden 2018-05-28

Protokoll från lokala pensionärsrådet Vård- och äldrenämnden 2018-03-26

Protokoll från centrala pensionärsrådet 2018-02-06

Protokoll från lokala pensionärs- och funktionshindersrådet 2017-11-30

Anteckningar från regionala pensionärsrådet 2017-11-24

Se äldre protokoll och anteckningar