Gökotta 2014

Gökottan genomfördes vid Transåssjön 29 maj 2014.