Teater

Under denna flik presenteras kommande teatrar, revyer, konstutställningar etc som SPF Seniorerna Borås 3:an förmedlar subventionerade biljetter till.

Just nu (maj 2021) finns inga teaterbesök inplanerade.

Vill Du veta vad som kan vara  på gång:
Kontakta Solveig Carlsson tfn 070 815 28 74

Information kommer också att lämnas på våra månadsmöten!