Samtalsgrupp "Livet värt att dela"

Vill Du lära känna nya människor och få nya vänner? Läs mer om samtalsgruppen nedan!

I samtalsgruppen berättar vi för och lyssnar till varandra, delar  minnen tillsammans. Tystnadsplikt råder inom gruppen. Max åtta personer. Du bjuds på gemensam fika.
Ledare: Claes Björnram
Tid: Onsdagarna 29 sept, 13 och 27 okt, 10 och 24 nov samt 8 dec kl 13.00 - 15.30.
Plats: Träffpunkt Simonsland
Kontaktperson: Ann-Christin Johansson, tel 070 455 38 37