Månadsmöten hösten 2021

Första tisdagen i varje månad har vi månadsmöte på Ribbingsgården. På mötet får Du utöver god underhållning information om föreningens aktiviteter. Läs mera nedan!

OBS! Du måste anmäla Dig till månadsmötena.
Det gör Du på telefon till Gerd Nilsson 070-627 42 66 eller via e-post till Marie-Louise Andersson - mandersson 575@gmail.com.

Pris för mötet är 60 kronor inklusive en lott.