Golfintroduktion

Vill Du lära Dig spela golf?

Vi arrangerar tillsammans med Bredareds golfklubb en introduktionskurs.

Ledare är klubbens pro Pontus Bergstrand.
Vår kontaktperson är Marie-Louise Andersson på telefon 076 -112 23 88.
Ytterligare information på våra månadsmöten och på hemsidan!