Golfintroduktion

Vill Du lära Dig spela golf? Under hösten 2021 arrangerar vi tillsammans med Bredareds golfklubb en introduktionskurs. Ledare är klubbens pro Pontus Bergstrand. Vår kontaktperson är Marie-Louise Andersson på telefon 076 -112 23 88. Ytterligare information på våra månadsmöten och på hemsidan!