Alla Funktionärer 2020

Uppdaterades: 04 februari 2020

Funktionärer 2020

Ledamöter i gymföreningen

 • Berndt Segerfeldt  Ordförande Email be.se@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 070-3824182 
 • Bernt Andersson Email baandersson@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 073-0588664
 • Berit Pettersson Email stig.peterssons@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 070-6409026

    

Aktivitetsvärdar

 • Rosey Rinde, Tel: 0768-762687 Email: rosey@rinde.net
 • Berit Slettemo Carlsson Tel: 0707-618026

Arkivarieombud

 • Ingegerd Björk Email ingegerdbjork@telia.se
 • BOLLEBYGD Tel: 033-296027 

Bouleombud  

 • Leif Almroth Email leif.almroth@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0730-439808
 • Bengt-Åke Andin Email bengt-ake.andin@telia.com.
 • BOLLEBYGD Tel: 033-288122,      
 • Stefan Antonsson Email sabesiktning@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 033-28 40 49 
 • Sture Johansson Email stureglas@hotmail.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0761-313311

Folkhälsoombud

 • Eva Andin Email bengt-ake.andin@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0705-888122                                           
 • Anita Carlsson Email anita.carlsson6@gmail.com
 • BOLLEBYGD Tel: 033-289490 

 Friskvård

 • Kiki Sjölander-Johansson Email kikisj2@hotmail.com,
 • Bollebygd Tel: 0705 284231, 
 • Lisbeh Larsson Email lisbeth@hedeang.se,
 • Bollebygd Tel: 0728-010464

KPR (Kommunalt pensionsärsråd) (under förutsättning att KPR kvarstår)

 • Leif Karlsson Email strandlyckan@telia.com 
 • Bollebygd Tel: 0739-193844

KPR:s Ersättare (under förutsättning att KPR kvarstår)

 • Lena Brådalen Email conny.bradalen@telia.com
 • Bollebygd Tel: 033-284375 

 Medlemsregisteransvarig/Rekrytering/PR

 • Birgitta Alfredsson Email birgittaalfredsson@hotmail.com 
 • Bollebygd Tel: 0721-900044

Reseansvariga

 • Erna Karlsson Email strandlyckan@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0708-385959
 • Kjell Eriksson Email hallagarde@telia.com
  OLSFORS Tel: 0730-509196

Revisorer

 • Viviann Andrén Email viviann.andren@gmail.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0709-381255
 • Ulla Jonasson Email ulla.mk@hotmail.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0725-785718

Revisorsuppleant

 • Lisbeth Larsson BOLLEBYGD Tfn: 0728-010464

Studie- och cirkelansvarig

 • Ann-Kristin Sjörén-Stendahl Bollebygd Tel: 0730-219856

 

 Valberedning

 • Ann-Sofie Larsson, sammankallande, Email hede@mbox303.tele2.se BOLLEBYGD,  Tel: 033-285010
 • Ewa  Bodén Email ewa.boden@telia.com
 • BOLLEBYGD, Tel: 0702-156084
 • Göran Tellander Email kg.tellander@hotmail.com
 • BOLLEBYGD, Tel: 0707-459329.

Mötesvärdar

 • Ulla Britt Alfredsson Email ub.alfredsson@telia.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0703-668467
 • Lena Bengtsson Email lena.bengtsson@gmail.com
 • Bollebygd Tel: 0706-284976
 • Inger Boije Persson Email charlton.72@hotmail.com
 • BOLLEBYGD Tel: 033-285073 
 • Birgitta Larsson BOLLEBYGD Tel:0733-546885
 • Kerstin Tellander Email kg.tellander@hotmail.com
 • BOLLEBYGD Tel: 0704-280000
 • Sten Persson Email charlton.72@hotmail.com
 • Bollebygd Tel 033-285073

Webbredaktör

 • Kiki Sjölander-Johansson Email kikisj2@hotmail.com
 • Bollebygd Tel: 0705-284231

         

Publicerades: 16 december 2016 Uppdaterades: 04 februari 2020