Skrivelse till kommunen

Skrivelse till kommunen om extra satsningar till äldreomsorgen Se inslag i Bollebygdsnyheter där Leif och Kiki i styelsen intervjuas...