Det finns platser kvar ....se nedan

Platser kvar på Linedance nybörjare 50kr/gång ,
Vi har för få deltagare till kursen " Vi gör en fotobok" vi återkommer till våren 2022.