Svar på skrivelse om Stadsbidraget inom äldreomsorgen...