Vi avvaktar pga Covid-19 Linedance

Vi återkommer om att starta upp Linedance utomhus till våren

Pris: ? kr för fortsättning och ? kr för nybörjare.

Cirkelledare: Kerstin Ax och Ulla Caporicci