Vi gör en fotobok

Ledare Lars-Rune Hansson

Är du intresserad av att göra en fotobok gör en anmälan till spfkurser@gmail.com eller mobil 0730-219856

Vi återkommer till våren 2022

Lokal Vuxenskolan