Silverslöjd

Ledare Erna Karlsson

Silverslöjd startar måndag den 20/9                                                          

Ledare Erna Karlsson

Lokal Strandlyckan Kostnad materialet

Anmäl till Ann-kristin spfkurser@gmail.com eller sms till 0730-219856