Akvarellmålning

Ledare Lena Maijanen

Akvarellmålning måndag em 15/11,22/11 och 29/11.

Kostnad 500 kr för alla tre gångerna

Lokaler  Vuxenskolan

Ni får anmäla er till spfkurser@gmail.com eller mobil 0730-219856