Strövtåg hösten 2021

Bilderna är fotograferade av Kurt Berglund