Bilder från Hjärnkoll i Rångedala 11 januari

Bilderna insända av Lars-Rune Hansson!