Bilder från strövtåg i bygden 18 o 19 sept

Bilderna är inskickade av Ann-Sofie Johansson, Stefan Ivarsson och Inga-Lill Jakobsson och skildrar utflykten som denna gång var besök på Flüggers och på småvägar bl a i Forssaskogen. Efter tillstånd fick bussen köra på småvägar och många kom ihåg hur det varit förr med bl a tegelbruk och tågspår.