Bilder från Norgeresa 10 augusti

Bilderna från Norgeresan 10 augusti är tagna av Carina Lendhal och Mona Carlsson.