Ännu fler bilder från Norgeresa 10 augusti

Bilderna är insända av Berndt Segerfeldt