Kommunala rådet för äldrefrågor (KRÄF) & funktionsnedsättning (KRFF)

Här kan du läsa protokollen från möten med kommunen.