Boule 2 mars

På fettistisdagen deltog ett 30-tal glada spelsugna pensionärer för att spela boule och i fikapausen bjöd SPF på små minisemlor. Inga/Bosse